Výběrové kurzy pro pokročilé dívky

Latina pro středně pokročilé dívky

Latina pro velmi pokročilé dívky

Streetdance pro velmi pokročilé dívky

Výběrové taneční kurzy pro pokročilé dívky od 8 let. Předpokladem je tanečně-pohybová průprava získaná v některém z našich minulých tanečních kurzů či u jiné taneční školy.

Obsahem kurzů je výuka náročnějších tanečních prvků, figur a celých variací sestavených do nápaditých a efektivních choreografií. Soustavná a systematická příprava na vystoupení vyžadující trénink doma, smysl pro odpovědnost a sounáležitost vůči celé taneční skupině.

Tyto kurzy běží každý čtvrtek,

  • v 15:30 – 16:25 hodin kurz pro středně pokročilé zaměřený na latinu pod vedením Kláry Cihelkové
  • v 16:30 – 17:30 hodin kurz pro velmi pokročilé dívky – tréninky skupiny Rosalitas; vede Klára Cihelková
  • v 17:30 – 18:40 hodin kurz pro velmi pokročilé dívky ve stylu streetdance, vede Karolína Kupková

Kurzy pro školní rok 2015/2016 jsou plně obsazené.

Comments are closed.