Vše o Čtenářské dílně

Čtenářská dílna  

Čtenářská dílna je zážitkovou dílnou pro malé čtenáře od 10 let. Je zaměřená na porozumění čtenému textu, rétoriku a čtenářský projev. Samozřejmostí je přizpůsobení obsahu a náročnosti čtených textů věku a možnostem dětí. Zpestřením bude čtení textů na různých specifických místech, přestože trvalé zázemí malých čtenářů bude v učebně MFC, kde se zároveň nachází obecní knihovna, což ještě více umocní atmosféru a zesílí prožitek. Součástí dílny je spolupráce s knihovnami.

Lektorkou a autorkou celé koncepce je Mgr. Dana Benešová-Trčková.

Čtenářská dílna bude probíhat v knihovně MFC ve Štěchovicích.

Ve školním roce 2015/2016 Čtenářská dílna neprobíhá.

Účast mladších dětí ve Čtenářské dílně je podmíněna dobrou čtenářskou způsobilostí. Děkujeme za pochopení.

Comments are closed.