Bc. Kateřina Seidlová

Pedagožka, lektor tanečního kurzu Streetdance a Babydancing, instruktor cvičení Pilates.

Vystudovala Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučovala matematiku a tělesnou výchovu na ZŠ, v současné době učí v MŠ.

Absolvované kurzy, školení, workshopy:

  • seminář Nápravy grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků, ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most
  • rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví, Centrum Regeneračního Vzdělávání, Praha 2
  • Kurz Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku, Tvořivá škola, o.s., Brno
  • rekvalifikační kurz Člen první pomoci, Česká obec sokolská, Tyršův dům, Praha 1
  • vzdělávací program Individualizace práce v MŠ, Národní institut pro další vzdělávání, Praha 5
  • rekvalifikační kurz Instruktor cvičení Pilates, vzdělávací zařízení Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc. Wellness.cz
  • účast na Wellness-Fitness kongresu 2012, vzdělávací zařízení Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc. Wellness.cz
  • kurz Pilates pro speciální populaci – děti, senioři, těhotné, vzdělávací zařízení Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc. Wellness.cz
  • kurz Standing Pilates, vzdělávací zařízení Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc. Wellness.cz

Comments are closed.