Fitness kurzy

PortDeBras

PortDeBras je unikátní fitness cvičení typu Body and Mind spojující klasický tanec, balet, Pilates, Jógu, silový trénink a integrovaný strečink. Je vhodné pro všechny, kteří chovají lásku k tanci, ale i k fitness a neholdují příliš aerobiku, zumbě či jiným rychlostně a kondičně náročnějším stylům. Nezáleží, zda jste v minulosti tančili nebo cvičili, anebo nedělali vůbec nic. PortDeBras může začít cvičit každý, není třeba žádných zkušeností.

PortDeBras znamená jakoukoliv pozici paží při jakékoliv pozici nohou. Cvičení vychází z baletních pozic a skládá se z dynamických sekvencí s tanečně-posilovacím (Pilates) a protahovacím (strečink) tréninkem, za účelem zlepšení celkové tělesné mobilizace, koordinace a dosažení vnitřní rovnováhy a harmonie (původní název tohoto cvičení byl Total dance conditioning). Jednotlivé pozice na sebe plynule navazují v perfektní harmonii, důraz je kladen na správné držení těla, technické provedení a v neposlední řadě také na estetiku pohybu. Sekvence mohou mít různý stupeň intenzity dle úrovně a zdatnosti klientů.

Tempo cvičení je pomalejší, spíše relaxační na příjemnou rytmickou hudbu s etnickým nádechem pro umocnění atmosféry a zesílení prožitku.

Efekty tohoto cvičení:

  • Zlepšení tělesné funkčnosti, mobilizace, koordinace, rovnováhy, posílení středu těla (zejména zádové a břišní svaly)
  • Správné držení těla – zejména ramen a páteře – vedoucí k elegantnímu, kontrolovanému a bezpečnému pohybu
  • Psychologický efekt plynoucí z prožitku a tělesného pohybu – cílem je uspokojení a uvolnění těla i duše a dosažení harmonie.

Aby však bylo toto cvičení opravdu účinné, je nutná maximální koncentrace vedoucí k hlubokému propojení těla a mysli nejen pro získání správných pohybových návyků a pochopení správného provedení jednotlivých sekvencí, ale navíc tak dosáhneme silného prožitku a uspokojení těla a především duše. To nám aspoň na chvíli dovolí odprostit se od našich starostí, uvolnit se a odměnit se zaslouženou radostí z tance a příjemným pocitem, že jsme pro sebe něco udělali.

Pravidelný kurz cvičení PortDeBras v sezoně 2015/2016 neprobíhá.

 

Pilates

Pilatesova metoda je fitness cvičení typu Body and Mind. Jeho zakladatelem byl Joseph Hubertus Pilates, který byl v dětství od přírody velmi slabý a často nemocný. Aby se posílil, věnoval se nejrůznějším druhům sportů – lyžování, box, šerm, prostná cvičení, ale i jóga nebo tai-či. Postupně vyvinul vlastní techniku fitness tréninku založenou na precizních a kontrolovaných pohybech s cílem obnovit přirozenou rovnováhu svalů. Zkrácené svaly se protahují a naopak oslabené svaly se posilují. Důraz kladl na dostatečné prodloužení a zesílení svalů, neboť dlouhé svaly jsou vytrvalejší, méně náchylné ke zranění a umožňují kloubům nezbytnou volnost pohybu.  Jako německý voják se za první světové války dostal do britského zajetí, kde trénoval podle své vlastní metody spolu se svými zajatými kamarády. Po emigraci do Ameriky založil se svou ženou Clarou studio v sídle New York City Ballet a trénoval zde slavné tanečníky, čímž vznikl úzký vztah mezi cvičením Pilates a tancem. Joseph Pilates svou metodu vyučoval až do konce svého života.

Pilatesova metoda představuje dodnes nepřekonatelný, jedinečný a velmi efektivní soubor cviků, ovšem účinkuje pouze za předpokladu pochopení všech principů a důsledného dodržování pravidel nezbytných pro správné provedení jednotlivých cviků. To vše vyžaduje maximální soustředění umožňující hluboké propojení těla a mysli, bez kterého by se nejednalo o Pilatesovu metodu v pravém slova smyslu.

Se stále rostoucím zájmem o toto cvičení se postupně zrodilo více variant pro cílové skupiny populace – klasické Pilates, Pilates pro děti, seniory, těhotné, Standing Pilates, Pilates v tanci, Pilates pro rehabilitaci a další.

Obsahem klasického kurzu je základní Pilatesova sestava, sekvence několika základních cviků s různým stupněm zátěže dle možností klienta. Než se však přistoupí ke cvičení těchto základních cviků, je třeba si osvojit všechny zásadní principy a pravidla, bez kterých by cvičení nemělo žádaný efekt. Proto před každým základním cvikem nabídneme nejprve příslušné průpravné cviky pro vytvoření správných pohybových návyků. Po zvládnutí průpravných cviků (Prepilates) se přistupuje k jednotlivým cvikům základní Pilatesovy sestavy. Klienti se postupně seznamují s modifikacemi a variantami cviků základní sestavy se zvyšující se obtížností.

Cvičí se zpravidla naboso na zemi na karimatkách, ale stále větší oblibě se těší dynamičtější varianty cvičení – naboso ve stoje (Standingpilates, Dancepilates).

Kurz vede kvalifikovaná instruktorka Bc. Kateřina Seidlová.

Nutno absolvovat celý kurz.

Momentálně nabízíme jarní kurz cvičení Pilates mírně pokročilé úrovně o 12 lekcích se zahájením 7. března 2016 – viz Nabídka kurzů.

Comments are closed.