Meloďáček

Meloďáček I

V kurzu Meloďáček I děti získávají základy pěveckých dovedností. Seznamují se s prvním hudebním nástrojem, zobcovou flétnou, která je pro děti v předškolním věku nejvhodnější. Kroužek je určen dětem od ukončeného 4. roku. Zpěv u nich rozvíjí smysl pro melodii a rytmus, rozšiřuje i slovní zásobu. Pokud má vaše dítě hudební vlohy, budeme je přirozeně rozvíjet a podporovat. Děti se naučí spoustu písniček, nový repertoár předvedou na konci kurzu rodičům.

lektor: Radka Smíšková

Kurz Meloďáček I v sezoně 2015/2016 probíhá každé pondělí od 16:00 do 16:45 hodin v MFC Štěchovice.

Kurz je obsazen.

Meloďáček II 

„Co Čech, to muzikant“ – Kurz je vhodný pro zájemce o hudbu a zpěv od 7 let. Děti se naučí zahrát první tóny oblíbené písničky a získají osobnější vztah k hudbě. S rostoucími dovednostmi ve hře na hudební nástroj se přirozeně rozvíjí smysl pro rytmus i radost ze zpívání a rozšiřuje se repertoár písniček. Při zpěvu se děti učí nasadit tón a zpívat správně melodii. Součástí je výuka správné techniky zpěvu.

Kurz má dvě varianty: se zobcovou flétnou a s kytarou. Při hře na kytaru se děti učí správně držet hudební nástroj, základní akordy a rytmy, základní techniky hry trsátkem i prsty.

lektor: Radka Smíšková

Ve školním roce 2015/2016 jsou děti rozdělené do malých skupinek po 2-3 dle stupně pokročilosti (začátečník/pokročilý) a zvoleného nástroje (flétna/kytara). Tím je maximálně podpořena individualizace a efektivita ve výuce.

Termíny a obsazenost lekcí viz Nabídka kurzů

 

 

Comments are closed.